ملاقات فرشته كارگر، رئیس کمیسیون های اقتصادی دوجانبه وزارت ماليه با انتون لاوروف، معاون سفیر فدراتیف روسیه

E1xPiQ4XEAMejvB.jpg

فرشته كارگر، رئیس کمیسیون های اقتصادی دوجانبه وزارت ماليه با انتون لاوروف، معاون سفیر فدراتیف روسیه به تاریخ 28 ثور سال 1400 در وزارت مالیه ملاقات نمود. در اين ملاقات پيرامون برگزاری نشست چهارم کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و روسیه بحث شد.