برگزاری سومین نشست کمیته اقتصادی و ترانزیتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

17db9821-76a2-4525-bcf6-17008268a28f 2.JPG

سومین نشست کمیته اقتصادی_ ترانزیت میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۲۶_ ۲۷ سرطان ۱۳۹۹ مطابق به ۱۶_۱۷ جولای ۲۰۲۰ در شهر کابل برگزار گردید. ریاست هیئت جانب افغانستان را محترم عیسی قدرت، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و ریاست هیئت جانب ایران را محترم سید عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه آن کشور به عهده داشتند. کمیته اقتصادی_ ترانزیت بخشی از سند جامع همکاری های راهبردی/استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بوده، این سند بعد از نهایی شدن کار کمیته ها به امضای روسای جمهور هر دو کشور خواهد رسید