ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه به منظور حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی در مرز های افغانستان با پاکستان نشستی را میان وزارت مالیه و سفارت جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل هماهنگ و تدویر نمود

967bedb8-b85e-4828-aae1-ebb87cdd0ed0.JPG

محترم عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر و سرپرست وزارت مالیه مؤرخ ۵ اسد ۱۳۹۹ با محترم زاهد نصرالله خان، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل در مقر وزارت مالیه از طریق کنفرانس ویدیویی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، جانبین در رابطه به ایجاد سهولت برای محصولات فصلی افغانستان، رفع محدویت تردد موترهای اموال صادراتی و ترانزیتی افغانستان، تسریع روند کنترول و اسکن موترها و محموله های وارداتی از جانب پاکستان، منحل ساختن تبدیلی راننده در نقطه صفری بنادر، اجازه محموله های ترانزیتی که دارای رود پاس اند، به خاک پاکستان و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سفیر جمهوری اسلامی پاکستان وعده سپرد که موضوعات مطروحه این نشست را با مقامات پاکستان شریک می نماید و نتایج آنرا در دیدارهای بعدی در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد